En utbildningsledare kan vara en chef, ett skyddsombud eller en HR-person inom den egna organisationen. Alla våra verktyg är utformade så att ni tryggt och enkelt ska kunna använda dem själva. Det finns stödmaterial med praktiska råd och tips för förberedelser, genomförande och avslut för den/de som ska vara utbildningsledare.