Suntarbetslivs fokus är att utveckla ett grundutbud inom följande prioriterade områden:

  • SAM
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Fysisk arbetsmiljö
  • Ledarskap och organisation
  • Kommunikation
  • Hållbar rehabilitering


Utöver det innehåll som verktygen tillhandahåller kan ni komplettera med det som är relevant och prioriterat för den egna arbetsplatsen. Lyft gärna in lokalt material, angelägna frågor och verksamhetsspecifika exempel som är aktuella.