Suntarbetsliv har tagit fram Chefoskopet på uppdrag av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona. Dessa parter driver tillsammans Suntarbetsliv. 


På Suntarbetslivs webbplats hittar du mer, bland annat: 

  • konkreta verktyg som stöd i ditt arbete för en frisk arbetsplats 
  • artiklar från arbetsplatser inom kommuner, regioner och Sobonabolag 
  • forskning i form av artiklar och rapporter med undersökningar och resultat 
  • resursteam för stöd i er verksamhetsutveckling