För att få stöd kring frågor om riskbruk och skadligt bruk kan du vända dig till Alna som hjälper företag och andra organisationer att hantera skadligt bruk. Här finns Alnas webbplats.