Vår webbplats med våra digitala verktyg stöds av de flesta moderna webbläsare. De vanligaste läsarna som används är Microsoft Edge, Coogle Chrome och Apple Safari (Mac). 


Internet Explorer stöds inte.

Internet Explorer är en föråldrad utdaterad webbläsare som inte längre utvecklas av Microsoft och stöds inte längre och utvecklare av webbsidor. Microsoft slutade själva stödja Microsoft Explorer 17 augusti 2021 och drog helt tillbaka Internet Explorer 15 juni 2022.


Microsoft rekommenderar deras nya webbläsare Microsoft Edge.

Det finns även andra alternativa webbläsare som Google Chrome, Apple Safari (Mac), Brave, Opera, Vivaldi eller Mozilla Firefox.