Vi är ofta och gärna ute och möter vår målgrupp för att berätta om vår organisation och det stöd som vi erbjuder kommuner och regioner i deras arbete att skapa friska arbetsplatser. Vi deltar i konferenser och seminarier för att lyfta vårt utbud och de frågor som de adresserar. Samtidigt hänvisar vi till lämplig expertis när det gäller fackkunskap. 

Vill du bjuda in Suntarbetsliv för att prata om något av våra verktyg är du välkommen att kontakta oss på fraga@suntarbetsliv.se så guidar vi dig vidare till rätt person.