Suntarbetsliv är en ideell icke vinstdrivande förening som drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR samt Sobona. Finansieringen består av avkastningen från kollektivavtalade försäkringar som kommuner och regioner tecknat hos Afa Försäkring. Det som kommer från Suntarbetsliv har arbetsgivarna inom sektorn alltså redan betalat för.