Att kunskap, erfarenhet och forskning ska komma till praktisk nytta så att arbetslivet kan förbättras och att kommuner, regioner och kommunala företag ska kunna utföra sina uppdrag väl.