Om du som mottagare av eller administrerar enkäter från Suntarbetsliv och använder Microsoft Internet Explorer som webbläsare kan du få problem att besvara enkäten. 


Internet Explorer är en föråldrad utdaterad webbläsare som inte längre utvecklas av Microsoft och stöds inte längre och utvecklare av webbsidor. Microsoft slutade själva stödja Microsoft Explorer 17 augusti 2021 och drog helt tillbaka Internet Explorer 15 juni 2022.


Microsoft rekommenderar deras nya webbläsare Microsoft Edge.

Det finns även andra alternativa webbläsare som Google Chrome, Apple Safari (Mac), Brave, Opera, Vivaldi eller Mozilla Firefox.