Suntarbetsliv - passar inte i CRMsystem men kanske ska sparas någon annanstans?